Hodnocení na webu ZnámýTerapeut.cz
 • ~ Seminář a beseda: Partnerský vztah a komunikace
 • Obchodní podmínky

  Poskytovatelkou služeb je Mgr. Charlotte Benátská, IČ: 64373762, se sídlem Hlavenec 168 29474, zapsaná v Živnostenském rejstříku dne 11.11. 1996, tel. 603 514 516, email: charlotte.benatska@seznam.cz, tel +420 603 514 516.

  I. Předmět smlouvy

  Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky poskytnout klientovi objednanou službu, kterou si klient objednal prostřednictvím aplikace Poradna na webové stránce poskytovatelky. Službou se rozumí odpověď poskytovatelky na osobní dotaz klienta. 
  Honorář za službu (písemná odpověď na 1 dotaz) činí 100 Kč včetně DPH. Poskytovatelka není plátcem DPH.

  II. Podmínky placené služby

  1) Způsob platby, dodání:

  a) Klient objedná službu přes internetové stránky poskytovatelky, obdrží emailem informaci o uhrazení částky. Veškeré další informace včetně informace o odpovědi obdrží poté na emailovou adresu, kterou zadal při položení dotazu. 
  b) Služba se objednává z webových stránek poskytovatelky a hradí se elektronickou formou přes platební portál GOPAY. Poskytovatelka po obdržení dotazu a potvrzení společnosti GOPAY o tom, že částka ve výši 100,-Kč byla uhrazena, zodpoví dotaz klienta nejpozději do tří pracovních dnů. Poskytovatelka neručí za technickou funkčnost platebního portálu GOPAY.V případě, že platbu nelze z jakéhokoli důvodu provést, klient má možnost poskytovatelku informovat emailem nebo telefonem, které jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatelky. 
  c) Klient má možnost uhradit honorář přes internetové bankovnictví. V případě, že zvolí tuto formu, je nutné tento požadavek odeslat prostřednictvím kontaktního formuláře na stránce Kontakt webových stránek www.vztahy-komunikace.cz. Budou mu zaslány bankovní údaje k možnosti provedení platby. Poté, co bude služba uhrazena a připsána na účet poskytovatelky, bude dotaz zodpovězen do 3 pracovních dnů.  

  2) Reklamace

  Klient si je vědom skutečnosti a souhlasí s tím, že honorář poskytovatelky ve výši 100,-Kč za zodpovězený dotaz, je nevratný. 
  Klient má možnost kontaktovat poskytovatelku emailovou nebo telefonickou formou v případě nejasností. 

  3) Souhlas se zpracováním a archivováním osobních údajů

  a) Klient spolu s objednávkou služby uděluje poskytovatelce souhlas ve smyslu § 5 z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem zpracování a archivování osobních údajů, a to pouze k potřebám poskytovatelky.
  b) Poskytovatelka eviduje tyto osobní údaje: jméno, příjmení, telefon, emailovou adresu, a to pouze za účelem evidence vracejícího se zákazníka.
  c) Veškeré údaje jsou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  d) Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoliv ze strany klienta odvolán e-mailem adresovaným poskytovatelce.
  e) Pokud klient nedá souhlas ke zveřejnění svého dotazu, kde je uvedeno jméno, příjmení, případně foto klienta, budou dotaz a odpověď zveřejněny na webových stránkách www.vztahy-komunikace.cz  pouze anonymně, čili bez skutečného jména, příjmení a bez fotografie. Tuto skutečnost si volí sám, dle vlastního uvážení v momentě, kdy dotaz zadává do formuláře. Pod ním zaškrtne možnost, zda budou dotaz a odpověď zveřejněny na webových stránkách poskytovatelky nebo pouze v anonymní formě. 


  Tyto podmínky vstupují v platnost 1.11.2017