Hodnocení na webu ZnámýTerapeut.cz
 • ~ Seminář a beseda: Partnerský vztah a komunikace
 • schedule 05.03.2024
  Sdílet:  

  Terapeutka radí, jak předejít hádce ve vztahu

  Terapeutka radí, jak předejít hádce ve vztahu

  Klíčové je včas podchytit, o co v danou chvíli jde. Když padnou první slova, zkuste si uvědomit, zda chcete skutečně vy nebo partner něco vyřešit, anebo je slovní přestřelka ventilem nějaké vnitřní frustrace. V prvním případě může být diskuze konstruktivní, a to za předpokladu, že i přes rozdílné názory směřujete k pochopení a následně k dohodě. V druhém případě, kdy „zaútočíte“ proto, že pociťujete nějakou vnitřní rozladěnost, nebo v sobě dlouhodobě něco dusíte, docílíte jen dusné atmosféry. Stejně tak v případě, když máte něco na srdci a druhý je přetažený, nevyspalý, hladový…

  Problém či jakékoli téma, které má za cíl něco objasnit a změnit, otvírejte ve vhodný moment. Doporučuji také nevyzývat k diskuzi frází „musíme si promluvit“. Tato nic neříkající výzva druhého většinou zaskočí a znervózní. Vhodnější je sdělit – mám jedno téma, které bych s tebou ráda probral (a), kdy si na mě uděláš chvilku? Domluvte se na vhodném čase, v řádu hodin či dnů. Sdělte stručně, o co jde, pokud se protějšek zeptá. Přípravu na smysluplný dialog nepodceňujte. Srovnejte si v myšlenkách, co chcete říci.

  Vyhněte se dlouhým hodinovým debatám,radí Mgr. Charlotte Benátská

  Buďte srozumitelní a struční. Nechte druhého domluvit. Někdy je to těžké, zvlášť když je druhý rozvláčný nebo když jste si jisti, že nemá pravdu. Obecná doporučení zní nezesměšňovat, neodsuzovat, nekřičet, neurážet. Pokud spadnete do tohoto módu, diskuzi ukončete. Ničeho, kromě toho, že necháte emocím volný průběh, nedosáhnete. Posilujte schopnost ovládat své emoce. Místo výkřiků „to je absolutní nesmysl“ nebo „ty tomu vůbec nerozumíš“, můžete reagovat mírně, např. „něco na tom je, co říkáš,“ já to vidím jinak, ale možná máš pravdu“ nebo „rozumím tomu, co říkáš, já to vnímám jinak.“ Pokud se točíte v kruhu a diskuze nikam nevede, lze ji uzavřít větou: „dobře, je to tvůj názor, v tomto se neshodneme“ nebo „pojďme obrátit list“ či „necháme to na jindy“.

  Dlouhé, hodinové debaty jsou spíš únavné, než konstruktivní, člověk si ani nepamatuje, jaký z nich vyplynul závěr. Co nevyřešíte do půl hodiny, je zbytečné protahovat. Snaha zvítězit hrubým slovním projevem nebo ignorací, do zdravého vztahu nepatří, stejně jako slovní konfrontace s cílem ponížit či porazit druhého.

  Jak se chovat v emočně vypjaté situaci?

  Vyvarujte se silných výroků ve smyslu: ty nikdy…, ty vždycky…, všichni to říkají, každý to vidí“… Neříkejte partnerovi, aby se uklidnil. Neuklidní se, naopak – bude mít pocit, že mu dáváte najevo, že selhal. Dávejte najevo pochopení. V citlivých, emočně vypjatých situacích, kdy je partner psychicky paralyzován (sklíčenost, neschopnost vyjádřit se, smutek, pláč) potřebuje vnímat, že je plně přijímán. Vezměte ho za ruku nebo obejměte. Pokud jde o případ, kdy se druhý dostává přes zlobu a vztek do agrese, neprovokujte, stáhněte se. I verbálně agresivní partner je ve své podstatě zoufalý a frustrovaný z toho, že mu nerozumíte. Místo eskalace vzájemné zloby a agresivního projevu, je na místě zklidnění. Zázraky dokážete tím, že dáte nějakým způsobem najevo pochopení. Jen tak bude druhý schopen vyslechnout vás a společně můžete dospět k nějakému řešení. Pokud naopak vnímáte, že druhá strana nemá pochopení pro vás, nenechte se pohltit ataky, řekněte, že už nehodláte pokračovat v diskuzi a proč.

  Partnerské hádky neurčují kvalitu vztahu

  Hádky neznamenají, že je vztah špatný nebo nefunguje. Otevřeně komunikovat, nebát se říci svůj názor a být schopen dohody a kompromisu – je jedním z pilířů vědomého partnerství. V běžných hádkách lze vidět i pozitivní body. Partneři dávají přirozeně najevo, co se jim nelíbí a co chtějí změnit. Mají tak snahu posouvat věci k lepšímu, učí se načítat neverbální projevy druhého, zvyšují svou empatii, poznávají vlastní hranice i hranice druhého. To, že se v něčem nedohodnete, neznamená, že spolu neumíte komunikovat nebo že si nerozumíte. Realita je taková, že se v některých tématech nemusíte shodnout nikdy. Je lepší to pochopit a přijmout, než se neustále snažit o řešení. Důležité je, že si vyjdete vstříc v jiných důležitých věcech, vztah vám dává smysl a cítíte se v něm dobře.

  Doporučení na závěr – neusilujte o shodu ve všem a za každou cenu. Stoprocentní sladěnost je mýtus. Jsou lidé, kteří komunikovat a dohodnout se umí, přesto se necítí vnitřně spokojeni. Zdá se, že není na škodu věci, když to mezi lidmi občas jiskří…

  Mgr. Charlotte Benátská

  je rodinná terapeutka se specializací na komunikaci v partnerském vztahu a na uzdravení rodinných vazeb. Věnuje se párovým i individuálním konzultacím dospělých a koučinku mladistvých.

  vztahy-komunikace.cz

  Zdroj článku rozhovor s Mgr. Charlotte Benátskou

  Sdílet: